Scenariusze gier miejskich | Miasto Gra

Scenariusze gier miejskich

Poniżej znajdują się scenariusze gier miejskich przygotowane przez uczestników projektu. Pierwsze scenariusze powstały w ramach szkolenia “Miasto gra” w 2020 prowadzonego przez firmę CityGames w ramach projektu “Gra miejska jako promocja dziedzictwa kulturowego miasta” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach projektu “Kultura w sieci”. Od momentu opublikowania projektu baza powiększa się o scenariusze przygotowywane w ramach szkoleń indywidualnych oraz bezpłatnego samodzielnego kursu tworzenia gier miejskich.

Wszystkie scenariusze gier miejskich dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0. Oznacza, to że mogą być wykorzystywane w celach edukacyjnych, społecznych, turystycznych i innych jeżeli organizator nie osiąga z tego tytułu dochodu, a w materiałach należy wyraźnie zaznaczyć kto jest autorem scenariusza.

Wszystkie scenariusze przygotowane są w jednakowym szablonie, według podobnego klucza co ułatwia realizację.
Aby przeczytać scenariusz należy kliknąć na obrazek.